Algemeen bestuur
O.P. Bonny voorzitter@gondelvaartkoedijk.nl
A. Bijpost secretaris@gondelvaartkoedijk.nl
M. Verbruggen penningmeester@gondelvaartkoedijk.nl
N. de Geest pr@gondelvaartkoedijk.nl
M. Besseling botenbouw2@gondelvaartkoedijk.nl
K. Dinkgreve evenementen@gondelvaartkoedijk.nl
A. Bontes evenementen@gondelvaartkoedijk.nl
M. Besseling botenbouw2@gondelvaartkoedijk.nl

Dagelijks bestuur
O.P. Bonny voorzitter@gondelvaartkoedijk.nl
A. Bijpost secretaris@gondelvaartkoedijk.nl
M. Verbruggen penningmeester@gondelvaartkoedijk.nl
Public Relations
Natasia de Geest
Henk Wilbrink
Hans Schoon
Mandy Pereboom
Botenbouw
Hans Bijpost
Marco Besseling
Chris Rijbroek
Jan de Boer
Albert Barten
Con Meijer
Gert-Jan Mooij
Pieter Lammerschaag
Feesttent Commissie
Olaf P. Bonny
Hans Bijpost
Ruud Slikker
Rietje Vries
Evenementen
Kiki Dinkgreve
Annabel Kobes
Sonja Gleijsteen
Kiki Dinkgreve
Carla Mooij
Geke Pompstra
Janneke Meijering
Ledenadministratie
Yvonne Zut-Hoekmeijer
Loten/Collecte
Tini Slikker
Klaverjassen
Jan Bijpost
Technische Commissie
Hans Bijpost
Jan Bijpost
Dirk de Boer
Algemeen archivaris
Jan Bijpost
Fotoarchief
Henk Wilbrink
Videoarchief
Beschikbaar als vacature
Webmasters
Sophie Visser