Wellicht heeft u al via de (social) media vernomen dat er een discussie over entreeheffing gaande is.

De Gemeente Alkmaar hanteert een beleid waarin zij spreekt over een “vrijwillige” bijdrage voor ons evenement Gondelvaart Koedijk. Wij hebben de Gemeente Alkmaar om een uitleg gevraagd. De Gemeente verwijst in haar antwoord ondermeer naar de Gemeentewet en een uitspraak van de Ombudsman uit 1996.

Wij hebben de antwoorden van de Gemeente met behulp van een deskundige op juistheid laten toetsen en daaruit is gebleken dat de reactie van de Gemeente Alkmaar niet correct is. De Gemeente Alkmaar spreekt over een openbare weg, echter als deze wordt afgesloten dan is er geen sprake meer van een openbare weg. Voorts is er de Vereniging Nederlandse Gemeente, verder te benoemen VNG. Zij heeft een duidelijk standpunt en is hieronder te lezen;

Er wordt wel gedacht dat entreeheffing voor het bezoeken van een evenement in strijd is met bepalingen van de Wegenwet omtrent tolheffing. Entreeheffing bij de toegang tot een evenement is echter toegestaan, omdat er wordt betaald voor het mogen bezoeken van het evenement en niet voor het gebruik en de toegang tot de openbare weg waarop het evenement plaatsvindt (Hennekes Gst. 1998, 7076, p. 281-288).

De entreeheffing voor het mogen bezoeken van een evenement is een privaatrechtelijke aangelegenheid tussen bezoeker en organisator van dat evenement.

Bron; https://vng.nl/onderwerpenindex/recht/overeenkomsten/vraag-en-antwoord/12-is-het-toegestaan-om-entree-te-heffen-bij-de-toegang-tot-een-evenement-dat-plaatsvindt-op-een

De media heeft ons om een reactie gevraagd en deze hebben wij inmiddels gegeven. Ook zijn wij in gesprek met enkele politieke partijen van de Gemeente Alkmaar om duidelijkheid te krijgen. Wij organiseren het hele evenement met vele enthousiaste vrijwilligers. Het heffen van entree is een essentieel onderdeel om het voortbestaan van het evenement te waarborgen. Wij rekenen ook op uw steun!

Olaf P. Bonny

Voorzitter Gondelvaart Koedijk