Ruigoord 50 jaar

De geschiedenis van een nederzetting op het eiland Ruigoord gelegen in de rivier de Houtrak gaat terug tot in de 11e eeuw. Maar in 1873 bij de aanleg van het noordzeekanaal werd het Houtrak ingepolderd en verloor het eiland Ruigoord de status van eiland. Nu verscheen er een echt dorpje onder de rook van Amsterdam met een café en een rooms katholieke kerk de Sint Gertrudis. Wij laten vanavond het dorp uit een latere periode zien, namelijk na dat het “50 jaar” geleden werd gekraakt en bezet. Het werd nu echt een (ruig)oord waar vrije sex, drugs en drank gebruik de boventoon voerde. Later werd het een kunstenaars kolonie waar diverse ateliers gevestigd waren en kunst in alle vormen te zien was. Maar waar altijd de kerk als rots in de branding als middelpunt aanwezig was. Ook vanavond is Sint Gertrudis ons middelpunt en hopen jullie van ons artistieke spel zullen genieten!