Op vrijdag 22 januari j.l. was de algemene jaarvergadering van de vereniging.

Na het doornemen van alle stukken en het bekijken van de begroting voor het komende jaar was het tijd voor wat bestuurlijke veranderingen. De voorzitter Walter Schouten was verkiesbaar na 7 jaar en hij stelde zich niet meer beschikbaar voor de functie, ook Bertie Kouwenberg van de PR was verkiesbaar en stelde zich niet meer beschikbaar voor de functie. Binnen het bestuur was er gekozen voor een nieuwe voorzitter, te weten Olaf Bonny. Hij heeft het afgelopen jaar meegelopen binnen het bestuur en heeft er zin om de Gondelvaartvereniging als voorzitter te leiden. Door het ontbreken van nog meer nieuwe bestuursleden heeft Olaf Bonny te kennen gegeven ook de PR voor zijn rekening te nemen tot er een nieuw iemand is gevonden.

Ook binnen de botenbouw hebben zich enkele bestuurlijke veranderingen plaatsgevonden. Chris Rijbroek heeft aangegeven het niet meer te kunnen combineren met zijn baan en Hans Bijpost neemt samen met Marco Besseling plaats binnen het bestuur.

Walter Schouten en Bertie Kouwenberg werden na afloop met bloemen bedankt en Walter Schouten werd tot erelid van vereniging benoemd  met toestemming van de leden. Bertie Kouwenberg werd tot lid van verdienste benoemd met toestemming van de leden.

Walter en Bertie, bedankt voor alle jaren en jullie tomeloze inzet.

Jaarvergadering

Walter Schouten en Olaf Bonny

Jaarvergadering

Bertie Kouwenberg en Olaf Bonny