Na enkele weken van stemmen zijn deze nu allemaal geteld! Het thema voor de tuinen tijdens de Gondelvaart Koedijk 2017 is;

SPROOKJES

Vanaf vandaag kan jij je jouw tuin aanmelden! stuur een mail naar secretaris@gondelvaartkoedijk.nl en geeft direct door op welk adres jouw tuin is. Geef ook direct op in welke klasse jij / jullie willen gaan meestrijden. De klasse zijn onderverdeeld in Kinderen / Volwassenen / Hele straat. Wij zien uit naar de aanmeldingen en helemaal naar de komende versieringen. Laten wij samen een prachtig evenement neerzetten!