Uitnodiging voor de leden van de Gondelvaartvereniging Koedijk voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op:

Vrijdag 22 januari 2016 om 20.00 uur bij SV Koedijk, Saskerstraat 164 te Koedijk